Paganistische Verdieping van de Egyptische Mythologieën

INTRO:
Het eerste 'geloof' -eerder levensfilosofie- was van 'Paganistische' herkomst. Het waren rondtrekkende stammen die over de toen nog aan elkaar vast zittende continenten trokken. Paganistisch in deze context komt overigens van het Latijnse woord Paganus en betekent ruwweg "Zij die op én van het land leefden" een soort van nomaden-boeren combi dus. Na verloop van tijd kwamen er verschillende nieuwe stammen die ook rondtrokken en die ieder op hun beurt zorgden voor nieuwe mythen en sagen. Zo hebben alle culturen door de tijd heen hun eigen mythen ontwikkeld, welke bestaan uit verhalen over hun geschiedenis, hun helden, heersers en religieuze culten, maar ook op hun visie op de kosmos en de plaats van de mens daarin. Mythen hebben een sterk symbolisch karakter en een vorm om waarheden in weer te geven waardoor ze minder aanstootgevend zijn en dusdanig vaak zo lang overleven, soms wel duizenden jaren of meer.

Egyptische mythologie bestaat uit een reeks verhalen over de goden zoals die in het oude Egypte vereerd werden. Deze mythologie is vaak bijzonder verwarrend doordat zij over een viertal millennia is ontstaan en ontwikkeld, waarbij ook nog eens iedere stad in Egypte zo haar eigen ideeën had over hoe de godenwereld in elkaar stak.  Veel beschikbaar mythologisch materiaal stamt uit de tijd van voor de eenwording van het Oude Egypte. Door deze onderlinge verschillen zullen we ook verschillende versies tegenkomen. De Egyptenaren hadden daar niet echt een probleem mee, want hun religie stond niet vastgelegd in dogma's. Naast deze religies liep er ook nog een andere ontwikkeling wat meer bekend staat als de occulte leer.

We gaan tijdens deze opleiding opzoek naar raakvlakken binnen de rituelen van het oude Egypte en die van het huidige paganisme. Hierbij stellen wij onszelf en elkaar regelmatig de vraag hoe wij in onze huidige tijd eigenlijk leven met onze eigen mythen en mythologische thema’s. Hoe kunnen wij ze opnieuw beleven en hoe leven ze nog steeds in ons onbewuste?

ALGEMEEN:
Er wordt bij MA-AN altijd les gegeven in kleine groepjes. De voordelen hiervan zijn dat je meer persoonlijke aandacht en leermomenten krijgt. Maar ook om te leren samenwerken, de groepsidentiteit beter kunt voelen en gemeenschappelijke doelstellingen te stimuleren binnen de groep.

DATA:
Deze boeiende opleiding bestaat uit 21 avonden waarvan 20 lesbijeenkomsten en een Egyptisch ritueel. De lessen zijn om de 2 weken. De eerstvolgende opleiding: “Paganistische verdieping van de Egyptische Mythologieën” start bij voldoende inschrijvingen in het najaar. Let op: de inschrijvingen voor deze opleiding zijn weer gestart, zorg dus dat je op tijd bent want vol is vol!

LESTIJDEN:
Dinsdagavond van 19.00 tot ± 22.00 uur.
Dit met uitzondering van les 19, deze avond is van 18 uur tot ± 22 uur en zoals gebruikelijk een Egyptisch ritueel.
De lesruimte is ½ uur van tevoren open, dus vanaf 18.30 uur.

ADRES:
MA-AN lokaal te Heerenveen (vlakbij trein- & busstation)

KOSTEN:
Het totale lesgeld bedraagt € 275,- dit is all-incl. het lesmateriaal, een consumptie én het ritueel.
In de pauze is er koffie of thee. Alleen buiten kan er gerookt worden. Mobiele telefoontjes zijn in de lesruimte niet toegestaan.

TOELATINGSEISEN:
Onze geadviseerde toelatingseisen om deze intensieve opleiding te kunnen volgen zijn: ● enkele jaren voortgezet onderwijs ● De Trainee-opleiding (of gelijkwaardige opleiding) hebben gevolgd ● minimale basiskennis Egyptische Mythologieën ● minimaal 18 jaar zijn ● een positieve instelling hebben.

OPGEVEN:
De eerstvolgende opleiding 'Paganistische verdieping van de Egyptische mythologieën' start in september 2019. Per groep worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier dat je hier kunt downloaden (vanaf 11 december). Wanneer wij het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en het lesgeld hebben ontvangen, bent je inschreven. Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst. Bij overschrijving van het maximale aantal deelnemers is de volgorde van binnenkomst van inschrijfformulier en betaling bepalend voor het verkrijgen van een plaats. Door in te schrijven verklaart de deelnemer voldoende kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.