Algemene voorwaarden pagan kamperen

Algemene voorwaarden Pagan Midzomer Kamperen

 • Pagan Midzomer Kamperen (hierna genoemd: de organisatie) bepaalt de opzet, inhoud, locatie en alle verdere invulling van het Pagan kamperen en behoudt zich het recht voor deze te wijzigen of bij onvoldoende deelname te laten vervallen.
 • Wanneer de organisatie deze activiteit niet door laat gaan, zullen alle vooruitbetaalde deelnamekosten worden geretourneerd.

Betaling

 • Betalingen naar rekening:   NL34INGB0663960916 t.n.v. M. Schneiders te Groningen

Inschrijving

 • Voor het Pagan kamperen download je een inschrijvingsformulier. Wanneer wij je ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier én het totaalbedrag hebben ontvangen, ben je ingeschreven - hiervan ontvang je na ontvangst per email een 'Deelnamebevestiging'.
 • Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers is de volgorde van binnenkomst van inschrijfformulier en de betaling bepalend voor het verkrijgen van de plaats.
 • Door in te schrijven verklaart de deelnemer voldoende kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
 • Om de prijzen zo laag mogelijk te houden en het 3-daags Pagan Zomerkamperen voor iedereen mogelijk te laten blijven, zijn ook dit jaar de kosten slechts € 20,- per persoon.
  Dit bedrag is inclusief administratiekosten en deelname aan al onze activiteiten. Kinderen tot 2 jaar zijn gratis.
  Uiteraard mag je een extra gift doneren, zodat we ook dit jaar uit de kosten blijven - dit is echter geheel vrijblijvend.

Annulering

 • Een annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. Het is voor de zekerheid dit via de e-mail (mét leesbevestiging) te doen, aangezien de organisatie niet verantwoordelijk is voor de gevolgen van het in gebreke blijven van bijvoorbeeld postbezorging of telefoontjes via derden. Op annuleringsberichten via de Sociale Media zoals: Facebook, Twitter, enz. of via SMS, WhatsApp en MMS gaan we niet in en is dus ook niet mogelijk.
 • Je kunt kosteloos annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de activiteit.  Eventueel betaalde kampeerkosten worden dan geretourneerd met uitzondering van het inschrijfgeld & administratiekosten; deze laatste blijf je verschuldigd.
 • Bij annulering tot 15 dagen voor de aanvang van de activiteit, ben je de helft van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Daarna ben je het hele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van de annulering. Hierop is geen uitzondering mogelijk!

Kinderen en huisdieren

 • Vanzelfsprekend zijn kinderen van harte welkom. De ouders blijven echter ten alle tijden verantwoordelijk voor de begeleiding en het gedrag van hun kind.
 • Het meebrengen van huisdieren is helaas niet toegestaan.

Diversen

 • Foto’s en filmpjes mogen alleen van anderen gemaakt worden, nadat je deze persoon nadrukkelijk om toestemming hebt gevraagd. Ook hier in verband met de voor velen belangrijke privacy.
 • Caravans en campers zijn op het terrein van Pagan Midzomer Kamperen niet toegestaan. MITS er (a) een gegronde medische reden is EN (b) hierover vooraf overleg met de organisatie is geweest kan hier voor 1 kleine camper of caravan een uitzondering op worden gemaakt. Dit echter ten alle tijden ter beoordeling van de organisatie en niet van de eigenaar van het terrein. Eén van de criteria hiervoor is dat de aanvrager een geldige GPK (gehandicaptenparkeerkaart) moet bezitten.
 • Heb je een shelter of tarp, dan kan je deze meebrengen om -als het regent- tussen de tenten als een decoratieve bescherming aan te brengen. Let op: alleen originele shelter of tarp van tent doek zijn toegestaan. Dus géén plasticzeilen, bouwzeil of dekzeil in verband met nachtelijk klapper lawaai. Bovendien wil het oog ook wat!
 • Geen partytenten op het kampeerterrein in verband met de ruimte.
  Wil je wel perse een partytent meebrengen, dan zetten we deze bijeen op de plek waar we ook de Paganmarkt gaan houden en waar we er allemaal gebruik van kunnen maken.
 • Deelnemers aan de Paganmarkt zorgen zelf voor de uitstalling van hun koopwaar - onder iedere weersomstandigheid.
 • Kampvuur stoken kan alleen in de daarvoor bestemde metalen vuurbakken die op het veldje staan.

Aansprakelijkheid

 • Zowel de organisatie als de eigenaar van het terrein zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor vermissing, brand of schade door/aan derden veroorzaakt.
 • Betreden van aangrenzend bouwland is niet toegestaan