Solitaire heks of een Wicca priester/es

Regelmatig ontvangen wij mailtjes met teksten als: “Ik ben geïnteresseerd in Wicca en wil graag ingewijd worden.” of  “Ik wil graag in een Coven, kunt u mij informatie doormailen?” Logisch gestelde vragen misschien, alleen zo werkt het niet. Hopelijk geeft deze webpagina wat meer duidelijkheid en worden je vragen beantwoord….

Lees ook op de pagina’s hiervoor over: Pagan – Heiden  en  Heks – Wicca: een introductie.

 

Twee definities van het woord Wicca
1.   Een Wicca is een ingewijde.
Vanuit historisch perspectief is Wicca een inwijdingstraditie, doorgegeven en vernieuwd door Gerald Gardner en Alex Sanders, daarna uitgewaaierd naar diverse verwante tradities. Wicca’s zijn priesteressen en priesters die binnen zo’n traditie zijn opgeleid en ingewijd in een Coven. Ze zijn daardoor zowel: Heks, Wicca, als priester/es.

2.   Wicca als naam voor de Oude Religie.
Ofschoon de religie op zich geen naam kent en wordt aangeduid met “de Oude Religie”, gebruiken veel mensen inmiddels het woord Wicca daarvoor. Je kunt dus ook met het gedachtegoed van de Wicca werken en de Oude Religie aanhangen, zonder te zijn opgeleid of ingewijd in een reguliere Coven.
Wicca is een inwijdingstraditie,  een “doe-het-zelf” religie. Je moet het zelf doen! Maar veel mensen denken dat dit betekent, dat het een “verzin-het-zelf” religie is. Helaas is dát dus heel wat anders. Wicca is een zoektocht en een religie, een innerlijk geestelijk pad dat je naar de mysteriën van het leven kan leiden. Het is daarom belangrijk dat
iemand vanuit zijn of haar eigen innerlijke roeping en interesse dit pad op gaat. Dat je zelf een ontdekkingstocht moet maken, is omreden dat iets dat jezelf hebt herontdekt van veel meer waarde is dan iets wat je ongevraagd door iemand anders wordt verteld.

Tweedeling: Wicca en Hekserij
Een tweedeling kan een zeer waardevol gegeven zijn, namelijk het creëren van duidelijkheid, zoals duidelijkheid geven voor iemand die op zoek is. Je wordt namelijk verplicht om keuzes te gaan maken, én om bij jezelf te rade gaan. Want wát wil ik zelf eigenlijk? Er wordt altijd een keuze geschapen door tweedeling. Als je deze tweedeling koppelt aan de Hekserij en aan een Coven, ontstaat er duidelijkheid in reguliere- en niet reguliere Hekserij ofwel in Wicca en in Hekserij:

  1.  Wicca als inwijdingstraditie, met Covens die worden geleid door een Hogepriesteres en een Hogepriester, die volgens de reguliere regels zijn opgeleid en ingewijd in een Coven teruggaand naar Gerald Gardner of Alex Sanders.
  2. Hekserij als een beoefenaar van deze kunde met de keuze om hiermee te werken als Solitaire heks, of met een gelijkgestemde waarmee een eclectisch heksengroep is begonnen, etc.

Door hier een tweedeling in aan te geven creëer je dus duidelijkheid. Vraag jezelf dus af: waar zou ik mijzelf het beste bij voelen? Is dit wel precies wat ik zoek? Voel ik me toch niet beter thuis bij die andere kant? Kan ik door mijn privé omstandigheden (nu) wel voldoen aan de eisen die een Coven stelt? Kan ik dat allemaal wel opbrengen? etc.

Het oneigenlijk gebruik maken van woorden.
Let er op dat titels alleen worden gevoerd als deze ook echt verdiend zijn én de drager er ervaring mee heeft. Het mis- of gebruik van te veel titel zie je vaak in Amerika. Een tendens die inmiddels ook is overgewaaid naar onze Lage Landen. Ik geef hieronder 3 voorbeelden, maar zou de lijst zoveel langer kunnen maken:

  1.  Je noemt jezelf (hoge)priester/es en verklaart uit een niet reguliere Coven te komen.
  2. Je voelt je aangetrokken tot Hekserij, en zegt dat je een Wicca bent.
  3. Je praat over je inwijding, die je aan jezelf hebt gegeven

Wat wil deze persoon nu vertellen?
Niet om in dit schrijven afbrekende kritiek te gaan geven, maar omdat het simpelweg onmogelijk is wat er wordt gezegd. Een voorbeeldje: Elke keer als er een klein stukje van je persoonlijke puzzel op zijn plaats valt, ervaar je een vorm van “meer compleet”. In de New-Age wordt dit “verlichting” genoemd. Verlichting brengt datgene aan het licht wat tevoren nog verborgen was, het is de overwinning van inzicht over onwetendheid. Vaak denken mensen dat het ervaren van verlichting alles is wat er te bereiken is, maar is het niet eerder een begin van realisatie? Want er zijn altijd diepere stadia en grotere hoogten te onderzoeken en nog wel veel meer dan wat nu verborgen is. Verlichting bereiken heeft meer te maken met niet handelen dan met wel handelen. Het is de ervaring van de verbondenheid van alle dingen en het integreren van deze ervaring in jezelf.  Zij kan alleen optreden als het zelf met alle leven verbonden is – ook al is dat maar voor even. Iemand die zegt: “Ik ben verlicht”, is het op dat moment zeker niet, want hij is dan met iets heel anders bezig, namelijk het “inlichten” van anderen.
En iemand die zegt: “Ik noem mezelf (hoge)priester/es, Wicca en ingewijd en ben niet opgeleid in een reguliere Coven” óf zegt: “Je schept een tweedeling als je het over wel/niet reguliere Wicca hebt, want dit onderscheid is niet iets wat er van nature is, maar wordt door mensen besloten, dus is een vorm van discriminatie” is bezig met een projectie op een ander waar menigeen onzeker van zal worden.

Tweedeling is dus door zijn duidelijkheid juist een zeer waardevol gegeven. Niemand is beter dan de ander, gelukkig wel anders. En dit hebben we mede te danken aan: tweedeling! En weet ook dat de waarheid over Wicca nooit bekend zal worden als zij die haar kennen niet de moed hebben haar uit te spreken, om de leugens te bestrijden en de helende kracht te heroveren waarvoor dat woord ooit werd geëerbiedigd.

Hoe word ik een heks?
Iedereen -man of vrouw- kan zich een heks noemen. Dat je dan ook daadwerkelijk een heks bent, is een tweede. Wanneer je de Hekserij oprecht neemt zul je hiervoor moeten studeren en keuzes maken. Want wil je als solitair heks gaan werken of liever in een groepje met een paar vrienden? Hoeveel tijd wil je er aan besteden? Wil je alleen de Jaarfeesten gaan vieren of ook magisch werk verrichten tijdens een volle maan? Heb je occulte vaardigheden of ben je bereid deze te gaan ontwikkelen? En hoe ga je dat doen? Geloof je in een Godin en een God, in een vrouwelijke en een mannelijk principe dat overal in het leven aanwezig is? Of is het allemaal net weer ietsje anders dan wat hierboven staat?

Heks worden kan in principe iedereen, maar het is wel een weg die veel inzet en doorzettingsvermogen vraagt, heel veel studie en inzicht én de bereidheid te leren, en te werken aan je eigen ontwikkeling. Al met al komt er dus nog heel wat bij kijken voor je werkelijk een heks bent.
Bovendien is Hekserij nog veel meer, het is een levenswijze die je als mens vormt en zeker ook verandert.

Hoe wordt ik een Wicca priester/es?
Ga je eerst eens afvragen of je dit wel echt wilt…

Soms hoor ik over “heksen” die erop gebrand zijn om Wicca spreuken te verkrijgen om zo macht over andere mensen te kunnen krijgen. Ze wiebelen met hun neus of zwaaien met een toverstaf zoals ze op TV of in de film hebben gezien en zo enthousiast over het verkrijgen van deze vorm van controle over de aard van anderen.

Traditionele Wicca werkt niet op deze manier. Traditionele Wicca spreuken verbieden elke manipulatie, dwang of schade. Spreuken mogen geen schade berokkenen. Wel zullen ze je tot nadenken zetten wanneer je in je ritueel kiest voor A, je hierdoor B tekort zal doen. In tegenstelling tot veel andere religies heeft Wicca geen kant en klare regels van gedrag. Om te bepalen of een bepaalde actie moreel is of niet, moet je kunnen analyseren welke mogelijke gevolgen je actie (of gebrek aan actie) zal hebben.
Wicca wordt ook wel de “Craft of the Wise” genoemd, of kortweg de “Craft”.

Er zijn nog andere overwegingen.
Een Wicca priester/es zijn is niet altijd even gemakkelijk. Het vereist een grote vorm van persoonlijke discipline en inspanning, welke nooit stopt. Het vraagt om zelfwerkzaamheid maar ook om discipline ten aanzien van de traditie, het beoefenen van magie en het gedrag naar de andere leden toe.

Ook anno heden is het niet altijd veilig voor een Wicca om open te zijn over zijn/haar religie. Oké dat je een heks bent, maar een Wicca priester/es is vaak toch heel andere koek. Er zijn nog steeds veel oprechte, toegewijde maar slecht geïnformeerde mensen die ten oprechte Wicca koppelen aan duivelsaanbidding en crimineel gedrag. Verbaal geweld en fysieke aanvallen zijn ons helaas niet onbekend. In de afgelopen decennia komt gelukkig al is het langzaam een kentering dat Wicca een goedaardige Natuurreligie is. Wicca is niet anti-christelijk maar eenvoudigweg niet-christelijk. Wicca is een vredelievende Natuurreligie die niets te maken heeft met de duivel of diens praktijken. Wicca’s gaan ervan uit dat God in onszelf zit en in alles om ons heen; dat we de volledige verantwoordelijkheid voor onze daden en de gevolgen daarvan dragen; dat we lessen kunnen trekken uit de natuur en dat alles in dit universum met elkaar verbonden is.

Er zijn vele positieve aspecten aan Wicca als religie.
Wicca’s voelen zich zeer dicht staan bij milieu en de cycli van de natuur. Dit geeft vaak een gevoel van iets gevonden te hebben, of een gevoel van thuiskomen, na het doorlopen van een lange zoektocht. Covenleden gaan met elkaar om als familieleden. Wicca is meer dan een religie. Het is een allesomvattende manier van leven die alle aspecten van je wezen doordringt. Wicca is niet een monolithische religie; het is eerder een kring van verschillende tradities.

Bij de meeste Covens is er een vooropleiding. De kandidaat wordt meestal Trainee genoemd, bij de GreenCraft is dit een Roedi. Je komt bijeen met andere Paganisten om erachter te komen of dit gekozen pad wel het juiste is. Of alle kennis en beleving wel strookt met de persoonlijke doelstelling. Je krijgt les in de essentie van de Hekserij en leert de diepere verschillen tussen Paganisme, Hekserij en Wicca en hoe je de religie en het magisch samenbrengt. Zie hiervoor ook bij ‘Paganistische Trainee-opleiding: De Heks in Jezelf!’ of ga op zoek op het internet. Na het afronden van deze opleiding kunnen geïnteresseerden om een Neofieten opleiding vragen. Dit is echter nooit vanzelfsprekend! Want is er een opleidingscoven voorhanden? En is deze Coven voltallig, dan zal je geduld moeten hebben.

MA-AN Fryslân zal alles in het werk stellen om cursisten die de Trainee-opleiding “De Heks in Jezelf!” hebben gevolgd en willen doorstromen naar een vervolg hen hierin zal adviseren en begeleiden.

Gedurende de Neofietenperiode, ben je het equivalent van een soort ‘onderpriester/es, ofwel je bent in opleiding als een ingewijde leerling. Je leert dat door een inwijding Hekserij Wicca wordt. Na een bepaalde periode van groei kan een Neofiet om een Eerstegraads inwijding vragen, waardoor men in de Binnencirkel komt en een volwaardig lid van de Coven is. Nogmaals: het is nooit zeker -bij welke traditionele Coven dan ook- dat de gevraagde inwijding ook wordt toegestaan.

Inwijding heeft te maken met het innerlijk verlangen om te groeien: verticaal naar het Hogere en horizontaal naar de Andere. Inwijding zal altijd een punt van zelfoverwinning blijven en zijn. Het is een opdracht naar jezelf toe en daarom staat in de eed ook die zin dat we trouw  zweren aan onze eigen levenscode. Daarom kunnen we ook geen sekte zijn omdat er nooit sprake kan zijn van trouw zweren aan een goeroe of aan een beweging. Je blijft heel persoonlijk werken en je doet dat in de Coven samen met anderen in een heel grote vorm van openheid en liefde voor mekaar. Volmaakt vertrouwen en volmaakte liefde zijn woorden en beloften met een zeer diepe inhoud.

Wat is een traditionele Coven?
Een Coven heeft ingewijde leden, geïnitieerd in de traditie waarin ze werken. In Nederland zijn de meest voortkomende stromingen de Alexandrian en Gardnerian traditie. Als je een Coven tegenkomt die bereid is om je op te leiden, vraag dan door wie de hogepriester en hogepriesteres zijn ingewijd. Krijg je hierop geen eerlijk antwoord, vraag dan door, want je hebt recht te weten of ze wel of niet tot de Traditionele Wicca behoren voordat je met hen in zee gaat. Krijg je een vaag antwoord, of geven ze geen namen: Ga weg en zoek verder!

Wat kost een Coven?
Vaak lees ik dat er voor het lid zijn van een Coven en/of voor een inwijding of het uitvoeren van magisch werk of een ritueel geen geld of financiële beloning gevraagd mag worden. Dan is mijn tegenvraag altijd: “En wie betaalt dan de gemaakte kosten?”, want uiteraard moeten er materialen aangeschaft  worden als je bijeen komt. Als je lid bent van een sportclub betaal je contributie. Als je lid van een Coven bent betaal je ook contributie. Hiervan worden de gezamenlijke materialen gekocht en onkosten betaald.
Dit bedrag moet alleen wel ten alle tijden een redelijk bedrag zijn en voor iedereen betaalbaar. Een traditionele Coven zal geen geld willen verdienen en alle onkosten zullen gezamenlijk worden betaald. Mijn advies als je een Coven of Heksenkring tegen komt die hier wel onaanvaardbare bedragen voor vragen: Ga weg en zoek verder!

Hoe vindt ik een Coven?
Een Coven staat doorgaans niet in de Gouden gids, je zal er dus iets meer voor moeten doen. Maar verdiep je eerst eens in wat je wilt en de verschillen die er zijn. Wil je in een Coven die is opgezet door iemand die één boek meer heeft gelezen dan jij hebt of gaat je voorkeur uit naar een traditionele Coven, en weet je ook wat dit betekent?
Covens ‘om de hoek’ bestaan nog steeds niet. Het is een religie waarin naast de jaarfeesten veel met magie wordt gewerkt, en waarin iemands persoonlijke band met de Goden voorop staat. Deze intieme relatie wordt weerspiegeld in de organisatie van de Moderne Hekserij. Het bijwonen van een ritueel is voor buitenstaanders dan ook meestal niet mogelijk. Als je graag meer over de Wicca wilt weten, of zelf wilt toetreden, raden we je aan om eerst eens een aantal van de standaardboeken over dit onderwerp te lezen en/of volg een Paganistische Trainee opleiding, welke bij een traditioneel instituut net iets verder gaat dan wat je in de boeken vindt.  Als je dus besluit om door te gaan, ga je er dan eerst meer in verdiepen.

Eén ding wil ik je op je zoektocht meegeven: wees altijd eerlijk naar jezelf! Want als een gevonden groep niet goed voor je voelt, dingen van je wilt waar jij je niet goed bij voelt, geen antwoorden op je oprecht gestelde antwoorden wil geven, gigantische bijdragen van je vraagt: Ga weg en zoek verder!

En tot slot
Als de verering van de Godin en de God voor iemand niet meer is dan een gezellig samenzijn met lot verbondenen, waar men ervaring mee uitwisselt tijdens het vieren van de jaarfeesten, dan is lid van een Coven zijn geen noodzakelijkheid. Dit is iets om in overweging te nemen! Werken in een Coven heeft regelrecht te maken met het Priesterschap, en is een pad, dat maar voor weinigen is weggelegd. Het Priesterschap vereist jaren van discipline en training. Dit verkrijg je niet eventjes door een initiatie. Het vereist de wil om ondanks tegenslagen en vertragingen toch door te zetten. Priesterschap vereist opoffering en soms lange reizen maken. Het investeren van tijd, geld en enorm veel energie. Het vereist hard werken op alle fronten. Werken in een Coven vraagt soms meer van je dan je eigenlijk op kunt brengen. Het confronteert je met jouw zwakheden en die van anderen.