Cursusaanbod

UPDATE
Per Imbolc 2018 hebben wij weer ruimte voor nieuwe cursisten bij onze Paganistische Trainee Opleiding.

Paganistische Trainee-opleiding ~ De Heks in jezelf!

Voor iedereen die zichzelf via de hekserij verder wil ontwikkelen en het geleerde wil integreren in het dagelijks leven en werk. Voor die vrouwen en mannen tussen de 18 en 81+ die een spiritueel ingesteld mens zijn. Onze Trainee-opleiding wordt al vanaf 1996 jaarlijks gegeven - velen gingen je dus al voor. Het is een diepgaande en uitdagende cursus die uit zowel theorie als praktijk bestaat.

meer info

Schriftelijke cursus ~ Maanfeesten leren vieren

Voor iedereen die zichzelf via de Maan verder wil ontwikkelen en het geleerde wil integreren in het dagelijkse leven. Ook is deze schriftelijke cursus een zeer brede basis voor het vieren van de Esbats. Door je voor de volle 100% te geven aan deze Maanfeest lessen zal het voor jezelf duidelijk worden, dat werken aan jezelf én voor jezelf een proces is waar je veel plezier aan kan beleven en wat iedere dag speelt. Alle geleerde handelingen, technieken en teksten zijn een prima manier om als Paganist en/of Heks aan je eigen ontwikkelingsproces te gaan werken.

meer info

Paganistische Symbolieken in Tolkiens ‘In de Ban van de Ring’

In deze korte cursus zullen we een aantal van de belangrijkste archetypische thema’s uit het boek én uit de film diepgaander onderzoeken, om zo te ontraadselen wat de dieperliggende betekenis van deze trilogie voor onze huidige tijd is.

meer info

Paganistische verdieping van de Egyptische mythologieën

We gaan tijdens deze opleiding op zoek naar raakvlakken binnen de rituelen van het Oude Egypte en die van het huidige Paganisme. Hierbij stellen wij onszelf en elkaar regelmatig de vraag hoe wij in onze huidige tijd eigenlijk leven met onze eigen mythen en mythologische thema’s. Hoe kunnen wij ze opnieuw beleven en hoe leven ze nog steeds in ons onbewuste? Een opleiding die je niet alleen een blik geeft op de mythologie en de gebruiken van het oude Egypte, maar je zicht op diverse tijdsbeelden en hedendaagse thema's aanzienlijk zal verdiepen.

meer info

 

EXTRA INFO

Als vrijwilliger van MA-AN Fryslân, zijn we Paganist, Heiden, Heks en/of Wicca. We respecteren door onze gezamenlijke liefde én verwantschap met de natuur, de rechten van ieder levend wezen en zijn ons terdege bewust van de wetten en van oorzaak en gevolg zoals die tot uitdrukking komen in wat wij in onze maatschappij met de natuur doen.

MA-AN Fryslân is een niet commercieel Paganistisch Instituut.
Van alle door onszelf georganiseerde activiteiten & opleidingen trachten we de kosten zo laag mogelijk en de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Dit om iedereen in de gelegenheid te stellen hieraan mee te kunnen doen, zonder dat we het niveau uit het oog verliezen. Uiteraard mag je altijd een extra gift doneren, zodat we ook dit jaar uit de kosten kunnen blijven. Dit is echter geheel vrijblijvend. Weet dat ieder rendement die onze vrijwilligers maken, ten goede aan diverse projecten - lees hier verder over onze projecten.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

bekijken / downloaden

Bijgewerkt februari 2018.