Pagan – Heiden

Wat is Heidendom?
Heidendom is een geestelijke manier van leven die ontspruit uit de oude natuurreligies van de wereld. De belangrijkste wortels liggen bij de oude religies uit Europa. We erkennen de heiligheid van de Natuur, herkennen het Goddelijke in alle dingen, en weten ons verbonden met de onkenbare geest die in de Kosmos werkzaam is. Het geloof in het goddelijke in alle dingen wordt over de hele wereld gevonden. Heidenen eren het Goddelijke in alle aspecten, mannelijk of vrouwelijk, als onderdeel van het heilige geheel. Elke man, vrouw en kind is voor een heiden een mooie en uniek wezen.
De bossen en open plekken in het land, woonplaats voor wilde dieren en vogels, worden gekoesterd.

 

Wat is Paganisme?
Het woord pagan is afkomstig van het Latijn paganus, en duidde iemand aan die op het land leefde, en het locale geloof van het land aanhing. De term paganisme omschrijft een zeer rijke variëteit aan religieuze stromingen, die een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben. Zo wordt de natuur ervaren als heilig, als een expressie van de goddelijke krachten. Het goddelijke wordt vaak voorgesteld als mannelijk en vrouwelijk, als God en Godin.

De cyclus van de seizoenen wordt gevierd met jaarfeesten. Inhoudelijk voelen de meeste groepen zich verwant met de pre-christelijke natuurreligies. Organisatorisch gaat het om een wijd netwerk van groepen en kringen zonder overkoepelend ‘gezag’. Individuele vrijheid en direct persoonlijk contact met de goddelijke werkelijkheid staan voorop.

Het Paganisme/Heidendom benadrukt de persoonlijke geestelijke ervaring, en paganisten vinden deze ervaring vaak via hun relatie met de natuur waar ze contact mee hebben. Ze zoeken geestelijke éénwording met het Goddelijke door zich af te stemmen op de getijden van de natuur, en door hun innerlijke te verkennen, omdat beide weerspiegelingen van elkaar zijn. We geloven dat we het Goddelijke -hoe we dat ons ook voorstellen- direct kunnen ervaren, zonder tussenkomst van anderen. Onze rituelen helpen ons ons in harmonie te komen met de cycli van de natuur, en die van onszelf. De rituelen worden vaak gehouden op de hoogtepunten van de seizoenen, de Maancycli, Zonnecycli, en op belangrijke keerpunten in het leven.
Er bestaat een grote verscheidenheid binnen het paganisme, die de geestelijke ervaring weerspiegelt van ieder uniek mens. Sommigen volgen meerdere Godinnen en Goden, met namen die bekend zijn uit diverse folklore en mythologie. Anderen richten zich op de Levenskracht, zonder mannelijk of vrouwelijk aanzicht, en weer anderen zijn gewijd aan De Godin en De God. We respecteren deze diversiteit, want we geloven dat iedereen zijn eigen band met het goddelijk moet vinden, in overeenstemming met de stille stem van hun eigen diepste innerlijke. Daarom respecteren we ook alle serieuze religies, bekeren we niemand en zoeken we ook geen bekeerlingen. Van andere religies, en van de maatschappij als geheel, vragen we uitsluitend tolerantie.

Paganisten en Heidenen van alle richtingen respecteren de rechten van elk levend wezen: mens, dier, plant en gesteente. We zijn ons terdege bewust van de wetten en van oorzaak en gevolg zoals die tot uitdrukking komen in wat wij in onze maatschappij met de natuur doen. We moedigen zelfstandig denken aan, creativiteit, en vindingrijkheid, want we geloven dat deze eigenschappen van fundamenteel belang zijn om ons leven in harmonie met de ritmen van de natuur samen te brengen.


Een Paganist / Heiden herkent zichzelf in de volgende levenshouding:

  • Liefde en verwantschap met de natuur, eerbied voor de levenskrachten en de cycli van leven en dood;
  • De ethische regel “Als het niemand schaadt, doe wat je wilt”. Dit is een positief moreel beginsel, dat uitdrukking geeft aan de individuele verantwoordelijkheid om de eigen ware natuur te leren kennen en deze in harmonie met de gemeenschap te ontwikkelen;
  • Eerbied voor de volledige goddelijke realiteit, die het mannelijke en vrouwelijke overstijgt, zonder ofwel het mannelijke ofwel het vrouwelijke aspect van het Goddelijke te ontkennen.