MA-AN Fryslân stelt zich tot doel om activiteiten te organiseren waarbij paganisten in contact kunnen komen met hun eigen-kracht en zich van daaruit kunnen ontplooien naar hun eigen-aard en eigen-wijsheid. We hebben meer vermogens in onszelf dan we vaak denken; ontplooïng begint bij het besef dat de mens in potentie alles in zich draagt wat hij in de wereld wil worden.

 

Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen.

 

Als vrijwilliger van MA-AN Fryslân, zijn we Paganist, Heiden, Heks en/of Wicca. We respecteren door onze gezamenlijke liefde én verwantschap met de natuur, de rechten van ieder levend wezen en zijn ons terdege bewust van de wetten en van oorzaak en gevolg zoals die tot uitdrukking komen in wat wij in onze maatschappij met de natuur doen. MA-AN Fryslân is een niet commercieel Paganistisch Instituut. Van alle door onszelf georganiseerde activiteiten & opleidingen trachten we de kosten zo laag mogelijk en de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Dit om iedereen in de gelegenheid te stellen hieraan mee te kunnen doen, zonder dat we het niveau uit het oog verliezen. Uiteraard is een vrijblijvende extra gift altijd hartelijk welkom. Het helpt ons om ook dit jaar weer uit de kosten te blijven. En weet, dat ieder rendement dat door onze vrijwilligers wordt gemaakt, ten goede komt aan diverse projecten en/of goede doelen.

 

We maken regelmatig een geldbedrag over om een project wat zich bezig houdt met de natuur en/of met dieren  financieel te ondersteunen. Vaak zijn dit de wat kleinere onbekende projecten en volledig geëxploiteerd door vrijwilligers. Stichtingen waar wij de afgelopen paar jaar aan hebben gedoneerd óf belangeloos mee hebben gedaan aan hun activiteiten ten bate van, zijn o.a.
● Dier in Nood ● Dieren herplaatsing na overlijden baasje  ● Dierenambulances ● Friends for Animals  ● it Fryske Gea ● Fûgelhelling ● Fûgelpits ● Hond in Nood ● Hulp en Herplaatsing Huisdieren  ● Kat in Nood ● Koeienrusthuis ● Opvang Oude Manegepaarden en -pony’s  ●   Schildpaddenopvang  ● Red de Bij  ● Roofdiercentrum Pantera  ● Roofvogelbescherming  ● SOS voor huisdieren  ● en heel, heel soms iets voor een humane project, zoals:  ● Alpe d’HuZes

 

MA-AN Fryslân is vanaf 2004 financieel peetouder van weesolifantjes in een olifantenweeshuis in Kenia.  Onze bijdrage en extra donaties gaan naar voedsel, kosten van het weeshuis en de medische verzorging van weesolifantjes die zonder moeder en kudde zijn, met als einddoel verzorging en begeleiding bij de reïntegratie in de natuur. Zodra de weesjes aangesterkt zijn gaan ze naar het Tsavo East National Park, waar oppassers verder voor hen zorgen. Daar krijgen ze meer ruimte en leren om in groepsverband met andere olifanten te leven. Want precies als jonge kinderen leren jonge olifantjes door hun soortgenoten na te doen. Vanaf juni 2010 zijn we ook askari bij het Afrikaanse Olifant Fonds geworden. Askari betekent in het Swahili: Beschermer of Bewaker. Naast de hulp voor de weesolifantjes in Kenia zijn er ook andere Afrikaanse beschermingsprojecten, waar onder voor de Bos-olifant, de woestijnolifant, de West-Afrikaanse olifant en de Savanne-olifant.

 

Olifanten hebben vrienden nodig… om te overleven! Omdat olifanten heel bijzondere dieren zijn die nog steeds worden bedreigd door ivoorstropers, boeren die ‘last’ van ze hebben en door toeristenindustrie die baby-olifantjes kapen en de moeder zonodig doodschieten. Gevonden weesolifantjes worden overgebracht naar Daphne Sheldrick’s weeshuis in Nairobi National Park. Daphne verpleegd ze tot ze weer helemaal beter zijn en helpt de dikhuidjes wat over hun verdriet heen. Baby-olifantjes zijn in de eerste twee jaar van hun leven afhankelijk van moedermelk. Daphne heeft in de loop der jaren een speciale formule uitgedokterd, die de olifanten-moedermelk het dichts benaderd, en waar de baby-olifantjes veel baat bij hebben. In het Tsavo East National Park komen de olifantjes elke avond naar de palissade, waar ze ’s nachts veilig zijn voor roofdieren die ook vrij in het park rondlopen. Elke dag nemen ze een modderbad, om hun huid te beschermen tegen de brandende zon. Maar het is vooral een sociaal gebeuren waar alle olifantjes bij elkaar komen.  Met financiële steun aan concrete projecten steunen wij Natuur en Dier.

 

Mocht jij onze projecten mee willen ondersteunen, iedere donatie is uiteraard van harte welkom. In onze collectebus, of door overmaken van een gift op nr. NL96INGB0001076059 t.n.v. MA-AN Fryslân in Heerenveen o.v.v. “Project”, en weet dat elk klein beetje helpt! Er bestaat niet zoiets als een te kleine gift!

 

Ook door deelname aan een van onze activiteiten en opleidingen, te kopen bij onze marktkraam of Houtwerkplaats ‘de Voorloper’ en door de Vuurgroep Fryslân aan werk te helpen ~ help je mee aan het realiseren van onze projecten.

 

Weet jij ook iemand die wel eens een financieel hart onder de riem nodig heeft als blijk van waardering voor al het verrichte belangeloze werk? Neem dan contact met ons op en geef ons die goede tip.

 

MA-AN Fryslân projecten zijn dus….. DIEREN !!!