Heks – Wicca: een introductie

Heks zijn – een Oude religie in een Nieuwe tijd
Nog steeds denken velen bij het woord heks aan een figuur uit een sprookje, in de gedaante van een kromgegroeid, foeilelijk oud vrouwtje, rondvliegend op haar bezemsteel en spreuken prevelend met een zwarte kat in haar kielzog. Als zulke heksen al ooit hebben bestaan, dan waren ze dun gezaaid. Maar dat heksen bestaan hebben, staat vast. Sterker nog: ze bestaan nog steeds!
Al zien ze er heel anders uit dan de heks uit een sprookje. Het zijn meestal moderne vrouwen en mannen met de meest uiteenlopende achtergronden, leeftijden en werkzaamheden die zich uit overtuiging of liefhebberij overgeven aan de verering van de Natuur en van Moeder Aarde. Ze houden zich bezig met magie en doen een heleboel dingen die strikt geheim zijn.

 

Wat is Paganisme, Hekserij en Wicca?
Veelal lijkt het een wirwar van rituelen bij volle maan, oogstfeesten, cirkels en magische spreuken. Van willekeurige stukjes Keltische cultuur, Griekse mythologie, of kabbalistisch denken, zonder dat daar een lijn in te ontdekken valt. Deze chaos is wellicht eigen aan de volledig autonome status van de heks, want heksen hebben de mogelijkheid om met verschillende pantheons te werken en kunnen naar believen hun rituelen gieten in de vorm die hun het beste uitkomt.

De culturen waaruit Alexsandra voor MA-AN Fryslân de rituelen haalt, zijn geheel Westers georiënteerd. Europeanen hebben niet altijd behoefte aan Oosterse mystiek. Langzaam dringt tot ons door dat die tradities eigenlijk veel te ver van ons bed staan om er echt iets mee te kunnen doen. De Westerse mysterietraditie waarop de hekserij stoelt, daarover is in de boekhandel veel moeilijker iets te vinden dan over de Oosterse mystiek. Alexsandra wil ons zo laten inzien hoe rijk de Europese cultuur is en hoeveel makkelijker het is terug te keren naar de eigen wortels en tradities.

Wicca als vernieuwde heidense mysteriereligie richt zich op de verering van de Godin (van de natuur, de maan en de aarde) en de Gehoornde God (van dood en wedergeboorte). Het is evenwel geen natuurreligie omdat men de natuur aanbidt, maar omdat de uiterlijke vorm van deze religie leidt tot verbinding met de wereld van de natuurkrachten en levensprocessen. De heks die dit tot stand heeft gebracht staat in verbinding met de mysteriën van het leven, en kan d.m.v. magie ook ingrijpen in de levensprocessen, zoals het genezen van iemand. Alléén door inwijding wordt hekserij Wicca, en als een natuurreligie samengevat. Een natuurreligie waarin wetenschap en religie elkaar omarmen en waarin herontdekt wordt wat het betekent om mens te zijn.

Heksen en Wicca’s hebben heden ten dage twee keuze mogelijkheden; ofwel ze trekken zich terug in hun covens en doen de deur achter zich dicht, beroepend op hun geheimhoudingsprincipe, ofwel ze zeggen: “Heb jij informatie nodig? Wil je dat ik sommige van je vragen ga beantwoorden? Zal ik je uitleggen wat je in dat artikel hebt gelezen?” Het geven van basisinformatie doet beslist meer goed dan kwaad! Niemand breekt zijn eed van geheimhouding als hij vragenstellers aan goede boeken helpt of ze een antwoord geeft op hun Paganistische vragen.

Wicca als naam voor de Oude Religie
Ofschoon deze religie op zich geen naam kent en wordt aangeduid met  Oude Religie, gebruiken velen inmiddels het woord Wicca hiervoor. Vanuit historisch perspectief is Wicca een inwijdingstraditie, doorgegeven en vernieuwd door Gerald Gardner (Gardnerian) en Alex Sanders (Alexandrian) en daarna uitgewaaierd naar verwante tradities. Wicca’s zijn priesteressen en priesters die binnen zo’n traditie zijn opgeleid én ingewijd. Ze zijn daardoor zowel Heks, Wicca als Priester/es.

 

Een introductie – Alexsandra
Alexsandra haar persoonlijke zoektocht naar een innerlijke behoefte aan “Vrouwelijke spiritualiteit” begon in 1970. Het was een zoektocht naar iets wat toen nog niet reëel benoemd kon worden. Een  jaar later ontmoette Alexsandra een oudere dame die haar de ‘Kunde’ overdroeg waardoor haar belangstelling voor de Hekserij ontwaakte. Na een aantal jaren ontstond er een behoefte aan zielverwanten en ging ze op zoek in bibliotheken. Maar de Nederlandse boeken over Hekserij moesten nog worden geschreven en internet bestond nog niet. In 1991 (dus 20 jaar later) las Alexsandra een artikel vertaald door Elsy Kloeg met daarin  het adres van Wiccacentrum Aradia en zo konden eindelijk de gezochte zielverwanten worden gevonden. Haar nickname werd vanaf toen  Alexsandra en in mei 1995 werd ze ingewijd als priesteres in de Alexandrian traditie vanuit de directe lijn van Maxine en Alex Sanders. Voor Alexsandra persoonlijk is het pad van de inwijding erg belangrijk geworden. Hierbij denkend aan dat iedere inwijding nooit een eindpunt is, maar altijd een beginpunt, welke persoonlijk ervaren zal worden volgens het eigen spiritueel niveau. Vandaar ook dat zij samen met haar partner vanaf Yule 1998 een  Traditionele Alexandrian Coven begeleid in Fryslân. Ze hebben ondertussen “Alexandrian afstammelingen” waarbij ook de rol van Elder door beiden met veel voldoening wordt vervuld.

Bovenstaande introductie is Alexsandra haar privé-pad!  
Daarnaast heeft Alexsandra in februari 1996 MA-AN Fryslân opgericht, een Paganistisch instituut waar opleidingen, workshops, lezingen en activiteiten worden georganiseerd. Haar overtuiging is dat de weg van de inwijdingstraditie én mysterietraditie regelrecht te maken heeft met het priesterschap en dat het een pad is welke maar voor weinigen is weggelegd. Echter door de grote interesse van de afgelopen decennia naar hekserij, zonder aan de discipline van een Coven te moeten/kunnen voldoen, ontstond er bij haar de vraag wat er op tegen is om buiten een Coven te gaan werken, maar wel met de verering van de Goden bezig te zijn? Dus of je zonder in een Coven te werken ook een Heks kunt zijn, in harmonie met jezelf en je omgeving levend?
In de oude tijden beleed iedereen de religie van de Grote Moedergodin en haar Zoon/Minnaar de God. Er was toen een aparte Priesterkaste die de grote, openbare ceremonieën leidde, en verder de “brug” tussen de “Werelden van Goden en Mensen” onderhield. Ook toen waren er maar weinigen die het priesterambt zelf nastreefden. Tempels fungeerden destijds als sociale ontmoetingsplaatsen én als scholen. Deze behoefte wordt tegenwoordig voor velen door MA-AN Fryslân ingevuld.
Er worden soms behoorlijke discussies over Hekserij en Wicca gevoerd, wat de mensen achter MA-AN Fryslân vaak weerhoud mee te doen. Ieder mens is het meer dan waard om een eigen visie op zijn pad toe te passen en gewoon té uniek om niet dat pad te gaan bewandelen wat een persoonlijke uitdaging lijkt te zijn. En mede daardoor dit mooie aardse leven wat meer inhoud te kunnen geven (mits integer en serieus gehanteerd).
Respect is voor Alexsandra erg belangrijk en dan wel in drievoud, want respect hoort er in een goede samenwerking altijd te zijn. Respect naar een ander toe en van die ander naar jou. Maar zeker ook het respect van jezelf naar jezelf.

 

Paganistische opleidingen
Heks zijn, een Oude religie in een Nieuwe tijd! Heks zijn is van oorsprong een wijze, een priester/es van de Grote Moeder, een genezer/es en iemand die op magische wijze bezig is met o.a. de natuur, geneeskunde en kruiden. Onze huidige samenleving wordt steeds minder eenduidig. Zaken die voor onze ouders nog de gewoonste zaak van de wereld waren, zoals een onaantastbaar geloof in de kerk en de overheid, worden nu ter discussie gesteld door de huidige generaties, maar ook door deze instituties zelf. Zo ontdekt de rk-kerk dat haar wortels niet alleen liggen in het jodendom, maar dat veel rituelen zijn overgenomen uit de animistische tradities van onze verre voorouders. De overheid ontdekt dat burgers steeds mondiger worden en eisen stellen aan ’s lands bestuur en gedraagt zich als reactie daarop steeds meer als een bedrijf dat ‘de markt’ volgt.
Deze ontwikkeling kent ook een keerzijde, want tegelijkertijd ontvallen ons de kaders waarbinnen wij als mens kunnen en mogen opereren. Een andere verworvenheid – onze grote welvaart en aandacht voor zowel materiële zaken – legt een andere zenuw binnen ons maatschappelijk bestel bloot: die van het bijna totaal ontkennen van ons spirituele erfgoed en onze behoeften daartoe. Al deze verworvenheden hebben wel tot positief gevolg dat wij nu kunnen kiezen uit een groot aantal mogelijkheden om ons op persoonlijk en spiritueel vlak te ontwikkelen.
Alexsandra’s motivatie als Wicca hogepriesteres, Friese heks én covenleader is een opleidingsmogelijkheid aan te bieden die is ingebed in onze oeroude tradities, ingegeven door de persoonlijke ervaring binnen haar eigen werkterrein. Haar ervaring is, dat westerse psychologie alleen niet altijd het antwoord kan geven op onze huidige vragen, maar dat in combinatie en met behulp van Wicca als vernieuwde heidense mysteriereligie er – afhankelijk van de persoon zelf – een gevoel van “thuiskomen” kan worden ervaren.
Ondertussen is MA-AN Fryslân uitgegroeid tot een instituut voor verschillende Paganistische opleidingen en diverse maandelijkse activiteiten. Alle MA-AN Fryslân activiteiten, worden begeleid door een traditioneel opgeleide Alexandrian Wicca (hoge)priester/es. Zij hebben allen een jarenlange opleiding genoten in deze Westerse Mysterie Traditie. De op onze website genoemde rituelen worden bovendien altijd gedaan door minimaal een hogepriesteres en/of een hogepriester, die uit hoofde van hun ambt gerechtigd zijn deze ceremoniën uit te voeren.